Leefstijl: sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren

Met Leefstijl werkt u aan het sociaal veiligheidsplan van uw school en preventief aan het voorkomen van pesten.

Leefstijl is een programma voor het onderwijs. Het bestaat uit een docentenhandleiding met voor elke leeftijd (2 tot 18 jaar) een lessenserie. In de Leefstijllessen gaan de leerlingen concreet aan de slag met sociaal-emotionele en communicatieve thema's. De lessen zijn ervaringsgericht, de leerlingen doen concrete ervaringen op die ze bewust maakt van hun eigen en andermans gedrag. Om het besef 'goed omgaan met elkaar' te versterken.

Het zorgen voor een veilige school vraagt specifieke pedagogische competenties van de leerkracht of docent. In een training van Leefstijl krijgen leerkrachten en docenten inzicht in het programma én wordt er aan deskundigheidsbevordering gewerkt.

Ik ben sinds 2002 trainer en adviseur voor Leefstijl voor zowel basisscholen als scholen voor het voortgezet onderwijs. Graag kijk ik met u naar de mogelijkheden om Leefstijl op uw school te implementeren. Wilt u meer lezen dan verwijs ik u naar www.leefstijl.nl.

Natuurlijk kunt u mij altijd bellen voor verdere informatie.