PBS op het IKC Wereldwijs in Hoofdorp

Het IKC Wereldwijs wil graag een doorgaande positieve pedagogische benadering van de kinderen door het hele centrum heen. 

Het IKC Wereldwijs is kinderopvang en onderwijs in één. Kinderen van 0 tot 13 jaar zijn hier welkom om te leren, spelen, ontdekken en ontspannen. Ik ken het centrum omdat ik hen ook de Leefstijltraining heb gegeven. 

Samen met het PBS team (dagelijkse leiding school en kinderopvang, ib'' er, leerkracht en pedagogisch medewerker) heb ik de PBS uitgangspunten met het verdere team op het centrum vormgegeven.

In één jaar is er veel gebeurd.

Na een vruchtbare discussie kwam het team tot de drie belangrijkste waarden: Veiligheid, Respect en Vertrouwen. Dit ging verbazingwekkend soepel. Maar toen kwam de vraag: maar wat wat verlangen we dan van de kinderen, hoe willen we dat ze zich gedragen en hoe moet dat gedrag eruit zien? Deze vraag is in mijn ogen zo essentieel; want als je niet kan omschrijven wat je graag wilt zien, hoe moeten kinderen dan weten wat er van hen verlangd wordt?

De volgende kunst was om die verwachtingen ook in postieve taal te verwoorden...een hele zoektocht. Uiteindelijk hebben we 10 verwachtingen beschreven die prachtig zijn geïllustreerd. Ze hangen nu door de hele school op duidelijke plekken.

Het team pakte door en heeft ook al een beloningsysteem ontwikkeld. Er zijn mooie kaartjes te verdienen en daar zitten fijne beloningen aan vast. Deze beloningen variëren van het schrijven met een gekleurde gel-pen tot het zitten naast iemand die je zelf mag kiezen. Een leerkracht vertelde me dat de PBS aanpak haar heel veel handvatten gaf om een leerling positief te corrigeren en te stimuleren: wat mij betreft de kern van de aanpak.

Volgend jaar gaan we verder: maken we een pleinplan en kijken we hoe we de ouders erbij kunnen betrekken.